Skrytá vada produktu

Expertní a odborné posudky na skryté vady skla, které vznikly chybou výroby, skladování, přepravy nebo montáže.

Sklo je velmi odolný, ale křehký materiál. Jeho nejslabším místem je povrch a hrana tabule skla. Pokud dojde prasknutí skla (vzniku lomu), tak většinou je epicentrum na hraně nebo na povrchu skla. Během výroby, skaldování, přepravy, manipulace, montáže, ale i při užívání se mohou projevit skryté vady skla, které negativně uvlivní ekonomicky udržitelnou životnost zasklení.

Skrytá vada produktu se sklem nebo za skla

Některé skryté vady vznikají již při návrhu celé předmětné konstrukce. Jako například na tomto obrázku, kde na první pohled vidíte, že projektant opomenul vytvořit ochranný prostor mezi kovovými částmi konstrukce a samotnou tabulí skla. Dokonce ve výkresu znázornil kontakt šroubu se sklem. Tato návrhová chyba se stala skrytou vadu produktu, jelikož se projevila až v průběhu používání a uživatel ji nemohl nijak předejít nebo odhalit.