Akce:Posudek
Date:Březen 27, 2016

Vizuální kvalita hrany pochozího skla

Přestože dodavatel skla udělal vše jak měl, zapoměl na vizuální kvalitu hrany pochozího skla. Jelikož klient neměl jednu „kouzelnou“ větu v jeho objednávce, tak  nemohl tuto vadu díla reklamovat, jelikož neovlivnila to, co si skutečně objednal. Postupem času se tato chyba dále projevovala až do fáze, že celé sklo nechal na vlastní náklady vyměnit.

Neinvestujte kvůli jedné větě do pochozího skla peníze 2x!