Akce:Posudek
Date:Březen 31, 2016

Samovolně prasklé sklo telefonu

Samovolně prasklé sklo telefonu je zajímavým tématem, kdy mě vždy baví sledovat příčinu vzniku lomu skla. V tomto případě šlo nejen o makroskopické, ale i o mikroskopické zkoumání epicentra lomu skla a pomocí fraktografie a morfologie lomu skla určovat vznik příčiny. Výsledky mého zkoumání jsou pro uživatele užitečné, jelikož se následně dokáží rozhodovat, jak dále pokračovat a zda telefon reklamovat na skrytou vadu skla.