Akce:Posudek
Date:Březen 25, 2016

(NE)bezpečné skleněné zábradlí

Skleněná zábradlí patří mezi stavební konstrukce, na které se vztahují předpisy a normy, které přesně definují doporučené požadavky jejich únosnosti. Skleněné zábradlí, které je bodově kotvené v úrovni podlahy musí být provedeno bezpečně, aby v případě rozbití mělo nadále funkci zábradlí.

Nebezpečné skleněné zábradlí!