Jak pokládat otázky soudnímu znalci (expertovy) na sklo

Při zadávání posudku na sklo doporučuji vhodné formulování otázek. Otázky na experta v oboru stavebního skla by měli být takové, aby bylo v jeho silách na ně odpovědět.

9 požadavků na znalecké otázky

1) Otázky pro znalecký posudek pokládejte srozumitelně a směřujte k podstatě věci.
2) Otázky pro znalce musí být orientovány na jeho odbornou kompetenci a způsobilost, aby nevybočovali z technické (odborné) proveditelnosti v oboru znalce.
3) Otázky nesmí předjímat právní hodnocení věci.
4) Otázky na znalce v oboru skla musí zvažovat míru jejich obecnosti a konkrétnosti.
5) Otázkami a úkoly nesmíte znalce nutit k překračování jeho kompetencí.
6) Ve většině případů posuzování stavebního skla je třeba znění otázek a rozsah znaleckého zkoumaní předem konzultovat se znalcem na sklo.
7) V zadání je potřeba ke zpracování odborného vyjádření nebo znaleckého posudku stanovit znalci lhůtu, případně další podmínky zpracování odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

Než zadáte znalci na sklo otázky, tak je důležité si uvědomit, že k jejich zodpovězení musí být potřebné odborné znalosti. To znamená, že

  • otázky nemohou být řešitelné pouze na základě obecných znalostí a zkušeností.
  • Otázky nesmějí být právní povahy.

 

Z tohoto důvodu nelze klást znalci na sklo otázky zjišťující  zavinění.

8) Otázky musí být při dodržení logických a jazykových pravidel formulovány jasně, srozumitelně a jednoznačně.

Znalecká otázky může být položena formou příkazu, například:

  • Stanovte ….
  • Vyjádřete se ….
  • Zabývejte se otázkou ….

 

9) Každá otázky pro soudního znalce na sklo musí být zadána samostatně a musí být jasná, přesná, konkrétní v souboru logického systému.

Od roku 2006 se holisticky věnuji stavebnímu sklu, které se stalo mou vášní a koníčkem. Sklo je pro mne symbol dokonalosti. Během své praxe zaznamenávám znalosti z literatury z celého světa a své zkušenosti z praxe specialisty na sklo, které se staly předlohou. Můj životopis.